ریاضیات الفبای کتاب آفرینش گالیله:"آفرینش کتابی است که خداوند آنرا با الفبای ریاضی نگاشته است". به سایت ما خوش آمدید.هدف،نوشتن درباره ریاضیات و زیبایی ها و کاربردهای آن درکنار موضوعات عمومی است. لطفا در صورت استفاده از مطالب سایت،منبع را ذکر نمایید. اگر لینک های ارسالی مشکلی دارد لطفا به ما خبر دهید. با تشکر از بازدید شما. ارتباط با ما: 77math.ir@gmail.com http://www.77math.ir 2017-10-21T01:28:33+01:00 text/html 2017-09-29T20:26:18+01:00 www.77math.ir KH- E-M دانلود كتاب ریاضی2 رشته تجربی یازدهم http://www.77math.ir/post/685 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffe0"><tbody><tr><td><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#dfe6d2"><tbody><tr><td width="3%"><img alt="" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=2194"></td> <td width="97%"><font size="1" color="#999999"><font size="2" color="#000000">&nbsp;</font><span style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: B Titr"><font color="#60b604">ریاضی2<font size="1" color="#999999">&nbsp; </font></font></span><br><font size="2"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)">(رشته علوم تجربی)</span></font><br></font><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/000%20C111211.pdf">مقدمه</a> <span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">732.25 کیلوبایت</span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/001-024-C111211.pdf">بخش اول</a> <span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">1.72 مگابایت</span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/025-046-C111211.pdf">بخش دوم</a> <span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">2.46 مگابایت</span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/047-070-C111211.pdf">بخش سوم</a> <span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">1.63 مگابایت</span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/071-094-C111211.pdf">بخش چهارم</a> <span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">1.7 مگابایت</span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/095-118-C111211.pdf">بخش پنجم</a> <span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">1.5 مگابایت</span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/119-142-C111211.pdf">بخش ششم</a> <span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">1.76 مگابایت</span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/143-168-C111211.pdf">بخش هفتم</a> <span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">1.36 مگابایت</span></font></span></span></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a title="C111211.pdf" href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/C111211.pdf" type="application/pdf; length=8370423">ریاضی2</a> <span style="FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="COLOR: rgb(128,128,128)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><font size="1">7.98 مگابایت<br><br>منبع: دفتر تالیف کتب درسی<br></font></span></span></span></td></tr></tbody></table> text/html 2017-09-29T20:21:06+01:00 www.77math.ir KH- E-M نسخه نهایی كتاب حسابان رشته ریاضی یازدهم http://www.77math.ir/post/684 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#dfe6d2"><tbody><tr><td width="3%"><img alt="" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=2193"></td><td width="97%"><font size="1" color="#999999"><font size="2" color="#000000">&nbsp;</font><span style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: B Titr"><font color="#60b604">حسابان1<font size="1" color="#999999">(09/05/96)&nbsp; </font></font></span><br><font size="2"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)">(رشته ریاضی فیزیک)</span></font><br></font><font size="2" color="#000000">کد کتاب: <strong><br><br>&nbsp; روی ادامه مطلب کلیک کنید...</strong></font></td></tr></tbody></table> text/html 2017-09-29T20:17:17+01:00 www.77math.ir KH- E-M نسخه نهایی كتاب هندسه2 رشته ریاضی (یازدهم) http://www.77math.ir/post/683 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffe0"><tbody><tr><td><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#dfe6d2"><tbody><tr><td width="3%"><img src="http://www.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=2183" alt=""></td> <td width="97%"><font size="1" color="#999999"><font size="2" color="#000000">&nbsp;</font><span style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: B Titr"><font color="#60b604">نسخه نهایی كتاب هندسه2&nbsp; </font></span><br><font size="2"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)">( رشته ریاضی)</span></font><br></font><font size="2" color="#000000">کد کتاب: <strong>111213</strong></font></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/30/001-008-C111213.pdf">بخش اول</a> <strong><font size="1" color="#999999">639.02 کیلوبایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/30/009-032-C111213.pdf">بخش دوم</a> <strong><font size="1" color="#999999">1.16 مگابایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/30/033-060-C111213.pdf">بخش سوم</a> <strong><font size="1" color="#999999">1.79 مگابایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/30/061-080-C111213.pdf">بخش چهارم</a> <strong><font size="1" color="#999999">1.34 مگابایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/30/C111213.pdf">هندسه(2)</a> <strong><font size="1" color="#999999">3.1 مگابایت<br><br>منبع: دفتر تالیف کتب درسی<br><br></font> </strong></td></tr></tbody></table> text/html 2017-09-29T20:14:00+01:00 www.77math.ir KH- E-M نسخه نهایی كتاب ریاضی و آمار(2) انسانی http://www.77math.ir/post/682 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffe0"><tbody><tr><td><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#dfe6d2"><tbody><tr><td width="3%"><img src="http://www.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=2182" alt=""></td> <td width="97%"><font size="1" color="#999999"><font size="2" color="#000000">&nbsp;</font><span style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: B Titr"><font color="#60b604">نسخه نهایی كتاب ریاضی و آمار(2)</font></span><br><font size="2"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)">(علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی)</span></font><br></font><font size="2" color="#000000">کد کتاب: <strong>111212</strong></font></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/44/00-C111212.pdf">مقدمه</a> <strong><font size="1" color="#999999">617.31 کیلوبایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/44/01-11-C111212.pdf">بخش اول</a> <strong><font size="1" color="#999999">1.95 مگابایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/44/12-20-C111212.pdf">بخش دوم</a> <strong><font size="1" color="#999999">704.38 کیلوبایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/44/21-54-C111212.pdf">بخش سوم</a> <strong><font size="1" color="#999999">1.5 مگابایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/44/55-70-C111212.pdf">بخش چهارم</a> <strong><font size="1" color="#999999">1008.68 کیلوبایت</font> </strong></td> </tr> <tr> <td><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/44/C111212.pdf">ریاضی و آمار(2)</a> <strong><font size="1" color="#999999">3.55 مگابایت<br><br>منبع: دفتر تالیف کتب درسی<br></font> </strong></td></tr></tbody></table> text/html 2017-09-29T19:55:55+01:00 www.77math.ir KH- E-M نسخه نهایی كتاب آمار و احتمال رشته ریاضی یازدهم http://www.77math.ir/post/681 <img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=2188" alt=""><font size="1" color="#999999"><font size="2" color="#000000"> </font><span style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: B Titr"><font color="#60b604">نسخه نهایی كتاب آمار و احتمال </font></span></font><br><font size="1" color="#999999"><span style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: B Titr"><font color="#60b604"><font size="2" color="#99cc00"><font size="3"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)">(یازدهم )</span></font></font></font></span></font><br><font size="1" color="#999999"><span style="FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: B Titr"><font color="#60b604"><font size="1" color="#999999"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)">(رشته ریاضی فیزیك)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#006600"> روی ادامه مطلب کلیک کنید....</font></span></font></font></font></span></font> text/html 2017-09-27T20:35:13+01:00 www.77math.ir KH- E-M دانلود كتاب ریاضی پنجم ابتدایی 96 http://www.77math.ir/post/687 <table><tbody><tr><td><img alt="" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1669"><br><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/000-C21.pdf" type="application/pdf; length=393917" title="000-C21.pdf">مقدمه</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">384.68 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="even"> <td><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/001-020-C21.pdf" type="application/pdf; length=888072" title="001-020-C21.pdf">بخش اول</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">867.26 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/021-046-C21.pdf" type="application/pdf; length=775495" title="021-046-C21.pdf">بخش دوم</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">757.32 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="even"> <td><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/047-066-C21.pdf" type="application/pdf; length=1358303" title="047-066-C21.pdf">بخش سوم</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">1.3 مگابایت</font></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/067-086-C21.pdf" type="application/pdf; length=1044892" title="067-086-C21.pdf">بخش چهارم</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">1020.4 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="even"> <td><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/087-104-C21.pdf" type="application/pdf; length=632367" title="087-104-C21.pdf">بخش پنجم</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">617.55 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/105-124-C21.pdf" type="application/pdf; length=1044079" title="105-124-C21.pdf">بخش ششم</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">1019.61 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr class="even"> <td><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/125-141-C21.pdf" type="application/pdf; length=605637" title="125-141-C21.pdf">بخش هفتم</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">591.44 کیلوبایت</font></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1246" alt=""> <a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95-96/13/C21.pdf" type="application/pdf; length=6280780" title="C21.pdf">ریاضی</a> </td> <td><font size="2" color="#999999">5.99 مگابایت</font></td></tr></tbody></table> text/html 2017-09-27T20:32:29+01:00 www.77math.ir KH- E-M دانلود كتاب ریاضی ششم ابتدایی 96 http://www.77math.ir/post/686 <div class="field field-name-field-book-file-part field-type-file field-label-above"> <div class="field-label"><br></div><div class="field-label"><img alt="" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1888" border="0">فایل بخش های کتاب: (از سایت دفتر تالیف)<br></div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> <table class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 477.5px; visibility: hidden;"> <thead style="display: block;"> <tr> <th><br></th><th><br></th> </tr> </thead> </table> <table class="sticky-enabled tableheader-processed sticky-table"> <thead> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/000-C34-6.pdf" type="application/pdf; length=792913" title="000-C34-6.pdf">مقدمه</a></span></td> <td>774.33 کیلوبایت</td> </tr> <tr class="even"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/001-022-C34-6.pdf" type="application/pdf; length=4864253" title="001-022-C34-6.pdf">بخش اول</a></span></td> <td>4.64 مگابایت</td> </tr> <tr class="odd"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/023-042-C34-6.pdf" type="application/pdf; length=2603669" title="023-042-C34-6.pdf">بخش دوم</a></span></td> <td>2.48 مگابایت</td> </tr> <tr class="even"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/043-062-C34-6.pdf" type="application/pdf; length=3527051" title="043-062-C34-6.pdf">بخش سوم</a></span></td> <td>3.36 مگابایت</td> </tr> <tr class="odd"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/063-086-C34-6.pdf" type="application/pdf; length=5939999" title="063-086-C34-6.pdf">بخش چهارم</a></span></td> <td>5.66 مگابایت</td> </tr> <tr class="even"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/087-108-C34-6.pdf" type="application/pdf; length=5670505" title="087-108-C34-6.pdf">بخش پنجم</a></span></td> <td>5.41 مگابایت</td> </tr> <tr class="odd"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/109-130-C34-6.pdf" type="application/pdf; length=2880413" title="109-130-C34-6.pdf">بخش ششم</a></span></td> <td>2.75 مگابایت</td> </tr> <tr class="even"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/131-144-C34-6.pdf" type="application/pdf; length=1904577" title="131-144-C34-6.pdf">بخش هفتم</a></span></td> <td>1.82 مگابایت</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="field-label">فایل کامل کتاب:&nbsp;</div> <table class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 477.5px; visibility: hidden;"> <thead style="display: block;"> <tr> <th><br></th><th><br></th> </tr> </thead> </table> <table class="sticky-enabled tableheader-processed sticky-table"><thead> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="http://www.chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/32/C34-6.pdf" type="application/pdf; length=23685373" title="C34-6.pdf">ریاضی</a></span></td> <td>22.59 مگابایت<br></td></tr></tbody></table> text/html 2017-09-07T18:43:13+01:00 www.77math.ir KH- E-M سوالات با پاسخ امتحانات نهایی ریاضی شهریور ماه 96 http://www.77math.ir/post/680 <font size="2"> </font><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir="rtl" lang="FA"><strong><img src="http://s9.picofile.com/file/8305827642/dd1.jpg" alt="" width="98" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></strong></span></span></font><font size="2"><br><font face="Tahoma"><span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir="rtl" lang="FA"><strong></strong></span></span></font><br><b><font face="Tahoma"><span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir="rtl" lang="FA"><strong><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139606/n960604.1.pdf">حسابان سوم ریاضی</a></strong></span> </span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139606/n960604.2.pdf"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir="rtl" lang="FA"><strong>ریاضی(3)</strong></span>سوم تجربی</a></span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139606/n960611.1.pdf">جبر واحتمال سوم ریاضی </a></span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139606/n960611.3.pdf">ریاضی سوم انسانی </a></span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139606/n960613.1.pdf">هندسه(۲)سوم ریاضی</a> </span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><br><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"><span style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139606/n960608.4.pdf">حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشدانشگاهی</a></span></span></span></span></font><br><font face="Tahoma"><span><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"><span style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"></span></span></span></span></font><br><font face="Tahoma"><span><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"><span style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"></span></span></span></span></font><br><font face="Tahoma"><span><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"><span style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"></span></span></span></span></font><font face="Tahoma"><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139606/f960606.1.pdf">ریاضی (3)فنی</a></span></span></font></b><br><font face="Tahoma"><b><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"></span></b></span></b></font><br><font face="Tahoma"><b><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"></span></b></span></b></font><br><font face="Tahoma"><b><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: green; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139606/f960606.1.pdf"> </a></span></b></span></b></font><font face="Tahoma"><span><span style="FONT-FAMILY: B Titr; COLOR: red; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman" lang="AR-SA"><span style="COLOR: red; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA"></span></b></span></span></span></font><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span></span></font><font face="Tahoma"><span></span></font></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-21T15:47:23+01:00 www.77math.ir KH- E-M سوالات کنکور سراسری 96 http://www.77math.ir/post/679 <font face="Mihan-Koodak"> </font><table width="496" height="825" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td><font face="Mihan-Koodak">1</font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی&nbsp;<br> (ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/4/15)</font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Riyazi_hjdfks489fijks/O-111-A.pdf">دفترچه عمومی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Riyazi_hjdfks489fijks/F-130-A.pdf">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</a></font></td> <td style="text-align: center;" colspan="3"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Riyazi_hjdfks489fijks/E-120-A.pdf">دفترچه اختصاصی</a></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">2</font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی<br> (ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/4/15)</font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Ensani_dfskjh894fklf/O-311-A.pdf">دفترچه عمومی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Ensani_dfskjh894fklf/F-330-A.pdf">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Ensani_dfskjh894fklf/E-320-A.pdf">دفترچه اختصاصی &nbsp;&nbsp;</a></font></td> <td style="text-align: center;" colspan="2"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Ensani_dfskjh894fklf/A-340-A.pdf">&nbsp;دفترچه اصول و عقاید فقه</a></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">3</font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">سوالات گروه آزمایشی هنر&nbsp;<br> (ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/4/15)</font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Honar_oiiulkzhji89hk/O-411-A.pdf">دفترچه عمومی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Honar_oiiulkzhji89hk/F-430-A.pdf">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</a></font></td> <td style="text-align: center;" colspan="3"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Honar_oiiulkzhji89hk/E-420-A.pdf">دفترچه اختصاصی&nbsp;</a></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">4</font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی&nbsp;<br> (ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1396/4/16)</font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Tajrobi_dlksjlxvcx90/O-211-A.pdf">دفترچه عمومی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Tajrobi_dlksjlxvcx90/A-230-A.pdf">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Tajrobi_dlksjlxvcx90/E-220A.pdf">دفترچه اختصاصی</a></font></td> <td style="text-align: center;" colspan="2"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Tajrobi_dlksjlxvcx90/B-240-A.pdf">دفترچه بهیاری</a></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">5</font></td> <td> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی&nbsp;<br> (ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1396/4/16)</font></p> </td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/zaban_mnka89yjkkh/O-511-A.pdf">دفترچه عمومی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/zaban_mnka89yjkkh/A-530-A.pdf">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/zaban_mnka89yjkkh/E-520-A.pdf">دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی</a></font></td> <td style="text-align: center;" colspan="2"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/zaban_mnka89yjkkh/F-540-A.pdf">دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه</a></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2"><font face="Mihan-Koodak">6</font></td> <td style="text-align: right;" rowspan="2"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;سوالات خارج از كشور(ساعت 16:00 روز یکشنبه 1396/4/18)</font></p> </td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/O-601.pdf">دفترچه عمومی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/E-630.pdf">دفترچه اختصاصی<br> گروه آزمایشی علوم انسانی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/T-620.pdf">دفترچه اختصاصی<br> گروه آزمایشی علوم تجربی</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/R-610.pdf">دفترچه اختصاصی<br> گروه آزمایشی علوم ریاضی</a></font></td> <td style="text-align: center;" colspan="2"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/H-640.pdf">دفترچه اختصاصی<br> گروه آزمایشی هنر</a></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/EZ-650.pdf">دفترچه اختصاصی<br> گروه آزمایشی زبان</a></font></td> <td> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/A-660.pdf">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی</a></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/A-660.pdf">و زبانهای خارجی غیرانگلیسی</a></font></p> </td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/OSOL-340-A.pdf">دفترچه علوم انسانی (اصول عقاید و فقه)</a></font></td> <td style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/B-621.pdf">دفترچه علوم تجربی (بهیاری)</a></font></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Kharejkeshvar_ndbnsvkjaf78g9/Z-2-651.pdf">&nbsp;دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه</a></font></td> </tr> </tbody> </table><font face="Mihan-Koodak"> </font><p><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;منبع : سازمان سنجش آموزش کشور</font></p><p><font face="Mihan-Koodak"><br></font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-06-30T17:49:27+01:00 www.77math.ir KH- E-M نمونه سوال ریاضی دهم به تفکیک فصل http://www.77math.ir/post/678 <p style="text-align: center;"><br><a rel="nofollow" title="نمونه سؤال ریاضی دهم" href="http://s9.picofile.com/d/8295180168/e0433b37-33a9-4f04-adfb-200e3ed034ee/645_nemoone_soal_ry10.pdf" target="_blank"><img title="نمونه سؤال ریاضی دهم" src="http://s8.picofile.com/file/8295181318/645_nemoone_soal_ry10.jpg" alt="mathkhooneh.ir" width="355" height="266"></a></p><div align="center"><b><a href="http://www.mathkhooneh.blogfa.com/" target="_blank" title="">منبع: www.mathkhooneh.blogfa.com</a></b></div> text/html 2017-06-10T08:09:41+01:00 www.77math.ir KH- E-M سوالات با پاسخ امتحانات نهایی ریاضی خرداد ماه 96 http://www.77math.ir/post/677 <b><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/960304_1.pdf"><img src="http://s8.picofile.com/file/8297351126/MB900438770.JPG" alt="" hspace="0" height="107" border="0" width="107" vspace="0" align="bottom"></a></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/960304_1.pdf"><br></a></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/960304_1.pdf">جبر و احتمال</a></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/960304_2.pdf">ریاضی(3)تجربی</a></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;<span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960309.2.pdf">ریاضی سوم انسانی</a> <br></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><br></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><br><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960316.1.pdf">هندسه (2)</a><br></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960320.1.pdf">حسابان</a></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960320.1.pdf"><br></a></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><br><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/p960306.1-1.pdf">حساب دیفرانسیل و انتگرال </a></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA"><br></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span><span style="font-size: 7pt;" dir="rtl" lang="FA">******</span></span></p></b> text/html 2017-05-21T18:34:34+01:00 www.77math.ir KH- E-M نمونه سوال ورد ریاضی دهم(word) http://www.77math.ir/post/675 <div align="right"><img src="http://s9.picofile.com/file/8295544342/images_37_.jpg" alt="" hspace="0" border="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><b>نمونه سوال ریاضی&nbsp; دهم تجربی-ریاضی (word)</b><br><br><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8130874800/11111.gif" alt="" style="line-height:1.5;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8297352342/riazi_10_eghdami96.docx.html" target="_blank" title="">نمونه اول</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8130874800/11111.gif" alt="" style="line-height:1.5;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8297352450/riazi10_soleimani96.docx.html" target="_blank" title="">نمونه دوم</a></b><br><br><br><br></div><b>نمونه سوال ریاضی و آمار دهم انسانی (word)<br><br>&nbsp; </b><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8130874800/11111.gif" alt="" style="line-height:1.5;"> <font color="#000099"><a href="http://s9.picofile.com/file/8295543834/10ensani_shahriar.doc.html" target="_blank" title="">نمونه اول&nbsp;</a></font><font color="#009900"><font color="#000099">&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; </font></b><b><font color="#009900"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130874800/11111.gif" alt="" style="line-height:1.5;">&nbsp;&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8295543884/10ensani_fars.docx.html" target="_blank" title="">نمونه دوم&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp; </font></b><b><font color="#009900"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130874800/11111.gif" alt="" style="line-height:1.5;">&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8295543900/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.docx.html" target="_blank" title="">نمونه سوم </a></font></b><b><font color="#009900"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130874800/11111.gif" alt="" style="line-height:1.5;"></font></b><b><font color="#009900"><a href="http://s8.picofile.com/file/8297352334/10_ensani_eghdami96.docx.html" target="_blank" title="">نمونه چهارم</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8295543900/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.docx.html" target="_blank" title=""> </a></font></b><b><font color="#009900"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130874800/11111.gif" alt="" style="line-height:1.5;"></font></b> text/html 2017-05-03T09:08:09+01:00 www.77math.ir KH- E-M نمونه سوال با جواب ریاضی و آمار 10 انسانی http://www.77math.ir/post/674 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8293859168/r10e.jpg" alt="" hspace="0" height="135" align="bottom" width="97" vspace="0" border="0"><img src="http://s8.picofile.com/file/8293859526/45.gif" alt="" hspace="0" height="135" align="bottom" width="92" vspace="0" border="0"><br>برای آمادگی دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی جهت آزمون ترم دوم درس&nbsp; ریاضی و آمار پیشنهاد می کنیم این نمونه سوال ها که همراه پاسخ تشریحی آورده شده است را مشاهده نمایید:<a href="http://s8.picofile.com/file/8295545834/azmoon1gaj.pdf.html" target="_blank" title=""><br></a><div align="center"><font color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/file/8295545834/azmoon1gaj.pdf.html" target="_blank" title=""><div align="right"><b>نمونه سوال اول با پاسخ تشریحی </b></div></a></font></div><br><div align="right"><font color="#990000"><b>&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8295547450/azmoon2gaj.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سوال دوم با پاسخ تشریحی </a>&nbsp;&nbsp; </b></font><font color="#990000"><b><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8295547634/azmoon3gaj.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp; نمونه سوال سوم با پاسخ تشریحی&nbsp; &nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></font></div><div align="right">منبع: انتشارات گاج<br></div><br><hr></div>&nbsp; نمونه سوال و جواب های زیر بصورت <font color="#FF0000"><b>دستنویس</b></font> است. و برای آزمون نیمسال دوم(خرداد ) طراحی شده است.<br><br><font size="2"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8293859000/soal1_riazi10.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8278165100/22.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0">نمونه سوال اول</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></font><font size="2"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8293859026/javab1_riazi10.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8278165100/22.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0">پاسخ تشریحی نمونه سوال اول</a><br><br></b></font><font size="2"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8293859050/soal2_riazi10.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8278165100/22.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0">نمونه سوال دوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </b></font><font size="2"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8278165100/22.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"> <a href="http://s9.picofile.com/file/8293859076/javab2_riazi10.jpg" target="_blank" title="">پاسخ تشریحی نمونه سوال دوم</a></b></font><br><br>طراحی سوالات و پاسخ ها: <a href="http://www.77math.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Koodak" size="2">خدیجه اقدامی مقدم- دبیر ریاضی گیلان</font></a><br><br><br> text/html 2017-04-14T08:22:21+01:00 www.77math.ir KH- E-M نمونه سوال ریاضی گسسته خرداد http://www.77math.ir/post/673 <div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8292029250/star06.gif" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" height="22" width="22" border="0"><img src="http://s9.picofile.com/file/8292029250/star06.gif" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" height="22" width="22" border="0"><img src="http://s9.picofile.com/file/8292029250/star06.gif" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" height="22" width="22" border="0"></div><br></div><div align="center"><b>جهت استفاده دانش آموزان عزیز رشته ریاضی ، <br>جهت آمادگی آزمون ریاضیات گسسته پیشدانشگاهی <br>6 نمونه سوال خرداد که دو مورد همراه با پاسخ است در این صفحه قرار می دهیم.</b><br><br></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="center" height="92" width="387" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8292028926/gosaste_ba_javab_sarayedanesh_khordad.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#006600"><b>&nbsp;نمونه سوال ریاضی گسسته خرداد با پاسخ تشریحی 1</b></font></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8292028976/gosaste_ba_javab_3tehran_khordad.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#006600"><b>&nbsp; نمونه سوال ریاضی گسسته خرداد با پاسخ تشریحی 2</b></font></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8292029000/gosaste_sampad_kordestan_khordad.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#006600"><b>&nbsp; نمونه سوال ریاضی گسسته خرداد فرزانگان کردستان</b></font></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8278351950/saray_danesh_gosaste3.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#006600"><b><br></b></font></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8278352018/shiraz_ba_javab_gosaste.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#006600"><b>&nbsp;<font color="#006600"><b> نمونه سوال ریاضی گسسته خرداد فرزانگان مشهد</b></font></b></font></a></td></tr></tbody></table><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" height="34" width="386" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8292029592/gosaste_alinezhad.PDF.html" target="_blank" title=""><font color="#006600"><b>نمونه سوال ریاضی گسسته خرداد تبریز.(علی نژاد)</b></font></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8292029568/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF91%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;<font color="#006600"><b>نمونه سوال ریاضی گسسته خرداد هشترود(بلال زاده)</b></font></a></td></tr></tbody></table></div><br> text/html 2017-04-12T17:57:19+01:00 www.77math.ir KH- E-M پیشنهاداتی به معلمان http://www.77math.ir/post/672 <p dir="rtl" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-WEIGHT: 700" lang="FA">پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس</span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-WEIGHT: 700" lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8291897200/MB900013221.JPG" alt="" border="0" vspace="0" width="95" hspace="0" height="95" align="bottom"></span></p> <p dir="rtl" align="justify">هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به شغل خود علاقه و عشق می ورزند ، هدف های متنوعی دارند ، درگیری ها و جنگ اعصاب کمتری داشته باشند ، دیر تر از دیگران فرسوده و شکسته خواهند شد و همیشه به عنوان فردی شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد دیگران شناخته شده اند . در زیر به صورت خلاصه ، کارهایی که معمولا" در کلاس درس باعث حلب توجه دانش آموزان ، علاقمندی به درس و معلم و نشاط آنان میشود و برگفته از تجارب شخصی است ، ذکر می گردد ... <br></p><p dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Tahoma"><b><font size="2"><img src="http://s9.picofile.com/file/8273190000/AG00160_.GIF" alt="" border="0" vspace="0" width="16" hspace="0" height="17" align="bottom">در ادامه مطلب ببینید</font></b></font><font size="4" face="Tahoma"><b><font size="2"><img src="http://s9.picofile.com/file/8273190000/AG00160_.GIF" alt="" border="0" vspace="0" width="16" hspace="0" height="17" align="bottom">....</font></b></font></p>