تبلیغات
ریاضیات الفبای کتاب آفرینش
 
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید
 
   
.قرآن.سوره آل عمران. “بگو اگر خدا را دوست دارید از من(پیامبر) پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است”