تبلیغات
ریاضیات الفبای کتاب آفرینش - تصاویری از تهران قدیم
 

مدرسه


صرف چایی در باغ آن هم عهد قاجار….


مظفرالدینشاه در فرنگ


میدان رژه – طهران


تصویر کمتر دیده شده از احمد میرزا(احمدشاه)


اجتماع شهروندان در تراموا در منطقه شمال طهران -سال ۱۳۰۰


تصویری نادر از یک نمای خیابانی از طهران در عهد ناصری-۱۲۸۷
در تصویر نانوایی سنگک قدیمی،آجیل فروشی(؟)،چراغ روشنایی و … به چشم می خورد…




مغازه تریاک فروشی در روستا


پهلوان معرکه گیر برای کسب روزی با یک خرس در خیابانهای تهران کشتی می گیرد.
تصویر پرورش دهنده بوقلمون که گله خود را برای فروش به خیابانهای طهران آورده است. سال ۱۳۰۰ خورشیدی


پادشاه انگلستان ادوارد هفتم و  ناصرالدین شاه قاجار در انگلستان



پهلوانان نمی میرند….سال ۱۲۹۸


یک مغازه فروش لباس دست دوم-سال ۱۲۸۶


فقط در طهران ادا خواهد شد!!!!!!!!!


اولین واگن اسبی به همراه مسافرین


بازار




مظفرالدین شاه در باغچه خانه ای نه چندان مجلل استراحت می کند.


اداره پست طهران قدیم


مظفرالدین شاه


دروازه گمرک

اگر تا دم دم های غروب خودت را به شهر می رساندی، می توانستی وارد شوی، وگرنه باید همان بیرون شهر و پشت دروازه های بسته می ماندی و شب را با ترس حمله دزدان و حرامی ها صبح می کردی! یا اگر دلت می آمد ـ که باید میآمد ـ سرکیسه را شل و دروازه بانان را با سکه های زردرنگ راضی می کردی تا در را باز کنند و به تو اجازه ورود بدهند. به هر حال در روزگاری که برای محافظت از شهر در مقابل مهاجمان و یاغی ها، دور تا دور شهر را برج و باروهای مرتفع و خندقهای عمیق گرفته بودند و دروازه ها تنها ورودی های شهر به حساب می آمدند، دروازه ها از بعد از اذان صبح تا ۲، ۳ ساعت بعد از غروب آفتاب باز بودند و تو باید به موقع خودت را می رساندی تا بتوانی از زیر طاق های کاشی کاری شده آنها عبور کنی.





بازار پارچه فروشان – طهران


عطاری-طهران-قاجاریه- تزیینات با صابون سفید!


بستنی – طهران


معتادان بی خانمان قاجاری


کرسی


حمام سال ۱۲۵۰


منبع:http://www.riazat20.blogfa.com


 
   
.قرآن.سوره آل عمران. “بگو اگر خدا را دوست دارید از من(پیامبر) پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است”