تبلیغات
ریاضیات الفبای کتاب آفرینش - حشرات زیر میکروسکوپ
 

حشرات را زیر میکروسکوپ ببینید:

 
   
.قرآن.سوره آل عمران. “بگو اگر خدا را دوست دارید از من(پیامبر) پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است”