تبلیغات
ریاضیات الفبای کتاب آفرینش - آبشارهای زیبای ایران
 

آبشار لاتون

02-Waterfall[WwW.KamYab.IR]

ارتفاع: ۱۰۵ متر
نشانی: استان گیلان، ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان آستارا، شهر لوندویل روستای کوته کومهآبشار کبودوال

03-Waterfall[WwW.KamYab.IR]

ارتفاع: ۱۵ متر
نشانی: پنج کیلومتری جنوب شرقی شهر علی آباد کتول از توابع استان گلستان


آبشار یخی

04-Waterfall[WwW.KamYab.IR]

ارتفاع: ۱۲ متر
نشانی: ارتفاع ۵۱۰۰ متری از جبهه جنوبی کوه دماوند استان مازندرانآبشار شاهاندشت

05-Waterfall[WwW.KamYab.IR]

ارتفاع: ۵۱ متر
نشانی: روستای شاهاندشت، کیلومتر ۹۶ جاده هراز، ۶۵ کیلومتری شهر آمل، استان مازندرانآبشار بیشه

06-Waterfall[WwW.KamYab.IR]

ارتفاع: ۵۸ متر
نشانی: استان لرستان، کنار ایستگاه راه آهن تهران خوزستان، در نزدیکی ایستگاه بیشه، در شهرستان دورود


آبشار آب سفید

07-Waterfall[WwW.KamYab.IR]

ارتفاع: ۷۰ متر
نشانی: ۹۰ کیلومتری شهرستان الیگودرز، تنها مسیر دسترسی آن عبور از روستاهای کاکلستان و قلیان استآبشار نوژیان

08-Waterfall[WwW.KamYab.IR]

ارتفاع: ۹۵ متر
نشانی: ۳۸ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد (بخش پاپی)، استان لرستانآبشار سنگان

09-Waterfall[WwW.KamYab.IR]

ارتفاع:۶۰ متر
نشانی: نزدیکی روستای سنگان، حدود ۲۰ کیلومتری شمال غرب تهران و در دامنه های قله پهنه حصارآبشار مارگون

10-Waterfall[WwW.KamYab.IR]
ارتفاع: ۷۰ متر
نشانی: مرز استان فارس با کهگیلویه و بویر احمد. نزدیکی شهر سپیدان، روستای مارگون

منبع: کمیاب

 
   
.قرآن.سوره آل عمران. “بگو اگر خدا را دوست دارید از من(پیامبر) پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است”